Přihláška na 4. ročník turnaje 

v termínu 13. - 14. 1. 2018

nejpozději do 31. 10. 2017