Přihláška na 5. ročník turnaje 

v termínu 12. - 13. 1. 2019

nejpozději do 30. 9. 2018